נעמי פוקסמן

קלינאית תקשורת.
בעלת ניסיון רב כמאבחנת ומטפלת
בקשיי תקשורת, שפה ודיבור של ילדים.


מנחה הורים לילדים עם איחור ברכישת
שפה.
מטפלת בדחיקת לשון ובליעה,
אי שטף בדיבור, בעיות קול של בני נוער.
מתמחה בשיקום מבוגרים בעליי קשיי
שפה, דיבור, קול ובליעה.
מטפלת בשפה העברית והספרדית.


“אני מאמינה כי חלק חשוב בהצלחת
הטיפול, טמון בשיתוף פעולה וחלוקת האחריות
בין המטפל למטופל!”מ